Zvládám stres a situace, kterým jsem se dřív vyhýbal

Kouče jsem oslovil proto, že naše firma vyrostla. S tím přišly výzvy – lépe vést lidi, brát si a dávat zpětnou vazbu, naučit se tvořit tým a firmu řídit. Na Honzově přístupu se mi líbilo, že šel vždy k věci a v každé situaci jsme nacházeli lepší cestu vpřed. Díky naší spolupráci se mi daří pracovat na rozvoji sebe i naší firmy. Učím se lépe vést tým a vytvářet prostředí pro to, abychom se všichni ve firmě cítili skvěle. Stejně tak, jak zvládat stres a situace, kterým jsem se dříve vyhýbal.

Tomáš Páral / CEO Morosystems

Získal jsem více času pro sebe i větší zisk

Kouče jsem vyhledal, protože jsem se jako ředitel firmy topil v povinnostech. Nestíhal jsem a jenom jsem řešil další a další problémy. Volný čas jsem neznal. Během koučování jsem získal nadhled nad celou svojí situací. Fascinovalo mě, s jakou přímočarostí jsme dokázali najít lepší cestu vpřed. Dokázal jsem překonat sám sebe a vytvořit si lepší podmínky pro celou firmu. Získal jsem více času pro sebe a kvalitnější zákazníky a tím i větší zisk. Ato díky přístupu, který jsem si osvojil. A hlavně – získal jsem klid. Honzu jako kouče doporučuji, byla to skvělá spolupráce.

Michalis Katapodis / CEO 3IT s.r.o.

Naučil jsem se vést lidi s důvěrou i delegovat

Ze začátku jsem byl skeptický. Jak mně může posunout Honza dál, když nezná obor ve kterém pracuji? Velkým překvapením pro mě bylo to, že vůbec nešlo o zaměření na obor ale na mě jako osobnost. Postupně jsme společně dosáhli mých cílů – ať už šlo o otevřenější vedení lidí nebo time-management. Naučil jsem se delegovat i odpočívat. Hlavně mě Honza nakopl k mnohem důležitějším věcem. Nebát se a jít za tím, co opravdu chci i když se to jeví ze začátku jako nedosažitelný cíl. Pomohl mně nejen v pracovním životě, ale také v osobním. Za toto mu ode mě patří velký dík.

Daniel Barnet / CEO Navitec

Lépe si organizuji čas a víc si užívám svou práci

S Honzou mám za sebou půl rok koučování, kde přišla řada uvědomění a změn v mém životě. K honbě za mistrovstvím a výsledky se přidala honba za radostí a vědomé kroky k novým postojům na řadu situací. Nejdřív jsem výsledky viděla jen já, později se začaly dostavovat výsledky tam, kde to dřív drhlo. Řada věcí mi nedošla přímo při sezení s Honzou, ale s odstupem. Jsem teď ještě víc já než před půl rokem. S roustoucími výsledky, lepší organizací času a mnohem větší radostí v životě.

Ing. Veronika Valentová, Ph.D. / OSVČ, finanční služby

Uskutečnil jsem svůj sen o cestě kolem světa

Stál jsem před rozhodnutím, kam směřovat svoji kariéru. Můj sen o cestování ve spojení s prací jsem měl spíše jako přání. Na koučování s Honzou mě nejvíc dostalo, jak rychle jsem se dokázal zbavit pochybností a vykročit vpřed. Během čtvrt roku jsem uskutečnil svůj sen o digitálním nomádství a našel ve své práci ztracené flow. Obcestoval jsem Asii, Austrálii i Ameriku, aniž bych musel opouštět zaměstnání. Skvělá spolupráce, která zdaleka nekončí tímto vítězstvím.

Jan Havlena / Moravia IT

Jsem sebevědomá a cítím mnohem víc štěstí

Než jsem začala spolupracovat s Honzou, byla jsem téměř na dně. Nesnášela jsem práci, kterou jsem dělala, byla jsem ve velkém stresu, což se podepsalo i na mém zdraví a vztahu se svým partnerem. Překvapilo mě, jak snadná může být změna, kterou jsme s Honzou začali. Co víc, byla to zábava! Nejen, že jsem dokázala odejít z práce, ale dnes si práci vybírám a odmítám nabídky, které nejsou podle mých představ. Jsem sebevědomá a cítím mnohem víc štěstí, které přenáším i do vztahu.

Mirka Bruzlová / Manažerka logistiky

Změny, kterých jsme dosáhli, byly trvalé

Zpočátku jsem byl trochu skeptický k tomu, zdali dosáhneme požadovaných výsledků. Už první hodina koučování pro mě ale byla velice silná. Pojmenovali jsme klíčové principy, které byly propsány celou mou osobností. Možná nejvíc mě na koučování překvapilo, že změny, kterých jsme dosáhli, pro mě byly trvalé. Situace, kterým jsem čelil už nevrací jako bumerang, ale jsou prostě pryč. Díky tomu jsem akceleroval ve svých schopnostech a v dosahování cílů. V tomto směru pro mě má koučování neskutečně velkou přidanou hodnotu a to jak v osobním tak v pracovním životě.

Honza je kouč s obrovskými zkušenostmi a (alespoň pro mě) s vysokou mírou úspěchu.

Libor Sloupenský / CEO MojeRC

Z nuly na tři platící klienty za měsíc

Už po naší první koučovací hodině jsem cítila velkou míru zaangažovanosti a chuť opravdu se svou neschopností říct si o peníze něco dělat.
“Cvičení vnitřní svobody” pro mě bylo nesmírně přínosné a také uvědomění si sebenaplňujicího proroctví.
 
Díky tvému vedení, sdílení a mentorinku jsem   se za relativně krátkou dobu zvládla posunout z nejistého kouče, který si nedokáže říct o peníze, k sebevědomější ženě, koučce, která si je čím dál víc vědoma své hodnoty.
 
S daleko větší lehkostí a sebedůvěrou teď oslovuji potencionální klienty a už vím, že cena, kterou mi za koučink platí, je přímo úměrná jejich zaangažovanosti.
Takhle jsem to cítila při koučinku s tebou.
Jana Morton / Koučka na volné noze

Naučil jsem se vytvářet vítězné prostředí pro můj tým

V rámci našeho start-upu se mi nedařilo sladit tým tak, abychom dokázali dostat náš produkt na trh v termínu. Byl jsem neustále ve stresu a měl jsem pocit, že celý projekt leží na mě. I přes vysoké nasazení výsledky neodpovídaly mým představám. Díky koučování s Honzou jsem poznal sám sebe a zjistil, jak jsem ovlivňoval celý tým. Naučil jsem se, jak vytvářet prostředí, ve kterém jsme všichni dosahovali lepších výsledků s větším klidem a lehkostí. Dokázali jsme to, čemu jsem na začátku nevěřil – sjednotit tým a vydat náš produkt. A co víc – užívat si to.

Petr Kotas / CEO Cosidam.cz

Víc zákazníků, než jsem čekal

Honzu jsem oslovil, protože jsem při stávající práci rozjížděl vlastní podnikání se zdravou výživou – a stagnoval jsem. Na koučování od Honzy se mi líbí, že jde k podstatě věci. Dokázal jsem díky tomu překonat strach, který vedl k prokrastinaci. Věci, které jsem týdny či měsíce odkládal, jsem uvedl do pohybu. Našel jsem svoje flow a s ním přišly i hmatatelné výsledky, které mi dřív chyběly. Mám dnes fungující podnikání a víc zákazníků, než jsem čekal.

Petr Pelc / Majitel firmy

Silnější vztahy a úspěšná kariéra

Najmout si Honzu jako kouče bylo jedno z nejlepších rozhodnutí za několik let. Měla jsem pocit, že jsem v životě ztracená, nevěřila si a byla k sobě hodně kritická, to vedlo k velkému zmatku, nesystematičnosti a dělání nedůležitých věcí. Díky koučování jsem se naučila být sama sebou, najít svojí cestu a hlavně našla odvahu a sebevědomí se na tu cestu vydat. Dnes díky tomu cítím rovnováhu, vytvářím otevřenější vztahy a jdu kupředu po osobní i profesní stránce. Navíc si to teď mnohem víc užívám.

Kateřina Brzoňová / Fitness trenérka

Našel jsem lehkost, která mi chyběla roky

Honzovy služby jsem využil pro zlepšení výsledků v organizaci, kterou vedu. Velice mě překvapilo, jak velký posun lze udělat v krátkém čase a díky malým změnám.  Naučil jsem se efektivněji komunikovat s našimi klienty (dárci a partnery), kteří jsou životně důležitou součástí toho, co děláme. Rovněž jsem získal potřebné dovednosti a rozhodnost k tomu, abych úspěšně vedl svůj tým, od kterého mám okamžitou zpětnou vazbu. A co víc – naučil jsem se to dělat s lehkostí, která mi dřív v práci chyběla!

Jan Kejzlar / CEO Care CZ

Motivace zaměstnanců už pro mě není výzvou

Vedu tým IT inženýrů a opakovaně jsem narážel na některé výzvy. Dodávání podkladů, alokace členů týmu na projekty, motivace některých zaměstnanců. Ve spolupráci s Honzou jsem se naučil lépe rozumět dynamice řízení týmu. Naučil jsem se vést svůj tým bez tlaku. Nakonec jsem vstoupil i do koučovacího výcviku a Honza mi pomohl zažít si nové dovednosti pod kůži a využívat je specificky v rámci naší IT firmy. Dnes čelím v rámci týmu méně námitkám, nemusím tolik věcí vysvětlovat a celkový výkon týmu šel nahoru. Krom toho jsem se naučil experimentovat a zkoušet nové postupy, což pro mě dřív bylo velmi nekomfortní.

Peter Haluška / Manažer, Verizon

Dosahuji vyššího obratu a připravuji se na vyšší pozici

Ačkoliv podnikám již několik let, nedařilo se mi dosáhnout konzistentního příjmu dle mých představ. Do toho přicházely výzvy: jak motivovat svůj tým? Jak dosáhnout výkonu u všech lidí v týmu? Jak získávat klienty nejen pro sebe, ale i pro moje kolegy? V rámci koučování jsem si uvědomil, že jsem svojí největší překážkou. Postupně jsem dokázal odhodit nefunkční vzorce chování a osvojit si nové. Zbavil jsem se tlaku, který jsem si na sebe podvědomě vytvářel. Po třech měsících spolupráce s Honzou dosahuji konečně obratu, jaký jsem si představoval. Jsem připravený na vyšší pozici v rámci firmy a cítím se bohatší i svobodnější.

Petr Lerch / Obchodní vedoucí, Profi FP

Dosáhl jsem výsledků dříve

Honzu jsem oslovil proto, že jsem chtěl udělat posun v kariéře a vytvořit si další kanál příjmů jako obchodník. Ačkoliv jsem věděl, co chci, stagnoval jsem a možná ani vnitřně nevěřil, že je to možné. Moje nejistota se začala rozpouštět hned na první hodině. Dokázal jsem svou vizi sdílet s mým okolím a zbavit se vnitřního pocitu, že dělám něco špatně. Během dvou měsíců jsem dosáhl zisku, který jsem očekával za násobně delší období. Rozhodně Honzu doporučuji všem, kdo chtějí opravdový posun.

Zbyněk Kurial / Systémový inženýr

Jsem klidnější a daří se mi lépe profesně

Když jsem Honzu oslovila jako kouče, byla jsem pod tíhou tisíce povinností. Chtěla jsem se zlepšit ve vedení lidí, ale zároveň mě drtila zodpovědnost, která se na mě valila ze všech stran, jelikož jsem získala novou vedoucí pozici. Na spolupráci s Honzou mě nejvíc překvapilo, že to nebylo jen o schůzkách. Byl pro mě k dispozici po celou dobu, mohla jsem s ním průběžně sdílet úspěchy i výzvy.

Jak se ukázalo, musela jsem nejdřív objevit a změnit pár věcí u sebe. Naučila jsem se nepřebírat zodpovědnost za ostatní. Také jsem objevila způsoby, jak se věnovat sama sobě a ne jen práci. Dnes jsem díky tomu mnohem klidnější a daří se mi lépe i profesně, přestože mám zároveň víc volného času.

Michaela Slavíková / Institut aplikované psychologie

Po letech si zase užívám svou práci

Ačkoliv podnikám víc než sedm let, narážela jsem ve svém podnikání na opakující se situace. Byla jsem velmi kritická a toto jednání působilo na mé okolí. To se negativně projevilo na mém nasazení a také výsledcích, ovlivnilo to dokonce můj vztah. S Honzou jsme ihned identifikovali možnosti, jak v kritických situacích jednat s lehkostí. Našla jsem způsob, jak nejenom jednat více empaticky, ale hlavně si svou práci zase užívat. Díky tomu vedu tým spokojených lidí. Moje finanční výsledky šly raketově nahoru poté, co jsem změnila svůj způsob komunikace.

Dagmar Pechová / OSVČ, finanční služby

Programátor a prokrastinace ( s happy endem)

Už delší dobu jsem se necítil dobře, zejména v práci. Chyběla tomu šťáva, naopak přebývala prokrastinace. Hlavou mi běžela spousta věcí, které bych chtěl, ale ve skutečnosti jsem stagnoval. S Honzou jsme objevili zcela nový pohled na věc. Zbavil jsem se bloků a sebekritiky, které mi bránily v cestě vpřed. Získal jsem energii a rozhodnost. Toto vše vyústilo ve skokově posílenou sebedůvěru. Radost mi také udělala schopnost obecně efektivnějšího využívání svého času. To znamená, že jsem se naučil najít si prostor pro činnosti, které mne naplňují nejvíce.

Miroslav Alčer / Programátor

Zlepšila jsem obchodní výsledky

Honzu jsem oslovila, protože jsem chtěla zlepšit obchodní výsledky sebe i svého týmu. Cítila jsem, že vydávám spoustu energie, která se nevracela v takové formě, jakou jsem čekala. Hodně jsem dřela, ale výsledky neodpovídaly úsilí. Během vzájemné spolupráce jsem zásadně změnila svůj přístup. Naučila jsem se sdělovat nekomfortní věci hned a poskytovat efektivní zpětnou vazbu. Naučila jsem se řešit v konverzacích klíčové situace – například, když kolegové v týmu nejsou aktivní, lidé neplní to, co slíbili apod. Díky koučování s Honzou jsem dnes v úplně jiné pozici. Vybudovalal jsem si solidní základ v podnikání, který mi umožní dosáhnout jakýchkoliv výsledků.

Veronika Coufalová / Manažerka, Partners

Začali jsme měnit atmosféru ve firmě

Honzu jsem oslovila, protože jsme ve firmě čelili nepodporující atmosféře. Angažovanost pracovníků byla nízká, fluktuace naopak vysoká. Ochota spolupracovat se každým dnem zmenšovala. V rámci koučování od Honzy jsem se naučila, jak s klíčovými lidmi vytvářet důvěru. Získala jsem cennou zpětnou vazbu na to, jak působím na okolí. Díky tomu jsem dokázala pomalu začít měnit něco, co se doposud zdálo nemožné. Firemní kulturu.

Gabriela Bartáková / HR, Unex

Naučil jsem se říkat ne

Honzu jsem podruhé oslovil, protože jsem se dostával do situací, se kterými jsem si nevěděl rady. Špatně jsem nesl kritiku, neuměl jsem říct ne. To mi ubíralo hlavně v práci. Necítil jsem se spokojený sám se sebou. Udělali jsme obrovský posun během opravdu krátké doby. Zbavil jsem se podvědomých vzorců chování, které mi škodily. Dnes mám více kontroly nad tím, co se v mém životě děje a dokážu se lépe prosadit.

Ondřej Minář / Tvůrce ohnivých show

Začal jsem podnikat o pět let dříve

Měl jsem jako student spoustu nápadů, které jsem ale oddaloval a odkládal na neurčito. Netušil jsem, jak by se daly uvést do praxe a říkal jsem si, že „jednou snad“. Na koučování oceňuji to, že dá člověku nadhled, uvede věci do pohybu a opravdu člověka posouvá. Ohromě jsem zlepšil svůj time-managment a začal mnohem efektivněji pracovat na svých cílech a překonal spoustu výzev. V podstatě jsem díky Honzovi začal podnikat už při škole – namísto za pět let, jak jsem o tom přemýšlel na začátku.

David Homolka / Student, podnikatel

Důraz na životní taktiku

Předností Honzova stylu koučování je jeho důraz na životní taktiku, podle čeho se kdy prakticky rozhodovat, uvědomit si, jaké chování má v reálném životě smysl a jestli ho třeba někdy není třeba přehodnotit. Spolupráce s ním mě posunula především v emoční rovině, vím, že díky ní mohu teď mít lepší vztahy s přáteli a kolegy.

Michal Španěl / Student

Objevil jsem odvahu a naučil jsem se seznamovat

Měl jsem potíž se snadno seznamovat s novými lidmi. Díky tomu jsem se necítil dobře v zaměstnání, přestože mě moje práce baví. Každý krok mimo můj úzký kruh známých byl velmi nekomfortní. To vedlo mimo jiné k silné prokrastinaci, kdy jsem plýtval svým časem. Ve spolupráci s Honzou jsem objevil odvahu a zbavil jsem se vnitřního bloku. Dnes se ve společnosti cítím skvěle, prakticky neprokrastinuji a otevřely se mi díky tomu další dveře v kariéře.

Karel Večeřa / Administrativní pracovník, PPG

Začal jsem své nápady realizovat v praxi

Před setkáním s Honzou jsem si nebyl jistý, kterým směrem ubírat svoji kariéru. V myšlenkách tohoto typu jsem se utápěl už půl roku. Fascinovalo mě, jak rychle jsem si dokázal odpovědět na otázky, které mě trápily. Honza mi ukázal, jakou moc může mít svobodná mysl, oproštěná od předsudků. A co víc, ihned jsem začal své nápady realizovat v praxi. Díky!

Karel Rakovský / Fotograf

Bála jsem se opustit místo, kde jsem byla nespokojená

Koučování jsem chtěla zkusit, protože jsem se dostala do fáze, kdy se mi sice dařilo, ale vnitřně jsem věděla, že to není ono, ale sama už jsem nebyla schopná zjistit, co se za tím pocitem skrývá. Honza mi pomohl se podívat na to, kdo vlastně opravdu jsem a pomohl mi ukončit hry, které hrát nechci. Také mi však pomohl a pomáhá rozehrávat hry, které jsou pro mě přínosné a mají smysl hrát. Ne vždy je samozřejmě lehké si nechat nastavovat zrcadlo a zamýšlet se nad některými otázkami, ale to vše je potřebná součást koučingu, pokud se chce člověk posunout dál.

Helena Rýlichová / Lektorka jazyků

Naučila jsem se vést asertivní konverzace

Vedu tým několika lidí a v některých situacích jsem se cítila nekomfortně. Bylo pro mě obtížné poskytovat zpětnou vazbu, vyhýbala jsem se nekomfortním situacím. Díky tomu jsem se cítila ve stresu a vytvářela jsem si negativní scénáře, které mohou nastat. V rámci koučování s Honzou jsem se naučila být otevřenější a překonat strach v nepříjemných chvílích. Naučila jsem se vést asertivní konverzace i s lidmi, kteří byli negativně naladění.

Díky tomu se dnes cítím mnohem víc v pohodě a práci si víc užívám. Můj tým dosahuje lepších výsledků a všechny nás naše práce víc baví.

Alexandra Kočiščáková / Manažerka, Decathlon

Po 18 letech jsem změnila myšlení a zbavila se stresu

O koučování jsem začala uvažovat, když jsem řešila, jak zlepšit moji práci s týmem, poznat lépe sama sebe a změnit mnohé zajeté postupy.
18 let řídím neziskovou organizaci. Vybudovala jsem ji. Vyrostli jsme z prvních 4 zaměstnanců na 45. Začátky si ale už pamatuji jen já sama…
Jsem hodně zaměřená na výsledek. Rčení “konec dobrý, všechno dobré” s rostoucím počtem zaměstnanců začalo dostávat povážlivé trhliny. Uvědomila jsem si, že mou nejslabší stránkou byla práce s lidmi a velká snaha neselhat. Absolvovala jsem řadu akreditovaných kurzů na téma řízení, ale jak správně vést kolegy, jsem se nedozvěděla.

O koučování je spousta webových stránek, ŽivotJakoHra mne zaujal mnoha způsoby: bezplatné webináře, kde bylo možné nahlédnout do stylu práce, blog se spoustou informací, využívání moderních technologií, snadná účast z “tepla pokoje” za pomocí komunikačních technologií.

Výběr kouče jsem neřešila, ozval se mi Honza. Byla jsem plná očekávání a jsem příjemně překvapená, jak mi koučování pomáhá. Vždy mě něco mile překvapí a po skončení každé hodiny se cítím “lehce”, i když mám hlavu plnou myšlenek a dojmů.
Brát život jako hru, s lehkostí a pozitivně je velmi zajímavá a efektivní cesta. Každá hodina s Honzou mě posouvala v pohledu na spoustu věcí: překážky stavěné do cesty přijímat jako výzvy nebo příležitosti a nebýt na to sama, vidět to z jiného úhlu pohledu.

Jako největší přínos vidím odbourání stresu, změnu myšlení a uvědomění si mnoha souvislostí. Funguje to.

Život Jako Hra je profesionalita, pozitivní myšlení, příjemná změna.

Hana Bubeníčková / Ředitelka, Tyflocentrum Brno

Našel jsem odvahu ke změně zaměstnání

V rámci osobnostného rozvoja som chcel mat skúsenosť aj s profesionálnym koučom. Uvedomil som si, že je to novy model na uskutočňovanie a dosahovanie cieľov. Recept na individuálny úspech a kvalitu života, ktorý vychádza z osobného poznania, vnútorných objavení a skúseností. Neprekonateľný systém pracujúci zo zažitými emóciami. Ja som vďaka koučovaniu našiel odvahu zmeniť zamestnanie, ktorú som pred tým hľadal dlho. Vrelo dopočujem, skúste si to – možno aj vďaka tomu bude po svete chodiť viac šťastnejších ľudí radujúcich sa zo života. Ďakujem Honzo!

Lukáš Zapletal / SAN administrátor, IBM

Naučil jsem se zvládat stresové situace

Po kouči jsem se rozhlížel delší dobu, protože jsem potřeboval vnést nadhled do určitých firemních a osobních situací. Honza mi hned od začátku sedl. Každé jedno sezení mi přineslo zásadní průlom. Naučil jsem se mnohem klidněji vést firemní tým a zvládat stresové a konfliktní situace. Honzův koučovací přístup mi umožnil spoustu otázek, na které bych si sám přicházel buď roky, nebo nepřišel nikdy. Doporučuji.

Tomáš Herůdek / CEO Freshface

Úspěšně jsem začal podnikat během pár měsíců

Otevíral jsem nejlépe zařízené optometrické centrum pro sportovce v Evropě. Bál jsem se, jak se bude businessu dařit. Že to bude trvat dlouho. Ani ne během čtvrt roku už jsem měl řadu skvělých klientů a vše běželo jako na drátkách.

U Honzy si možná budete říkat:
“Co to, sakra, je?”
Pak:
“Co se to, sakra, děje”?
A nakonec zjistíte, že jste společně posunuli Váš business o uroveň výš.
Prostě, ten kluk má talent:)
Tomáš Pospíchal / CEO Sport senses

Moje vztahy se zásadně zlepšily

Když jsi mi asi před půl rokem nabídl možnost mne koučovat, byl jsem ve stavu nepřetržitého vnitřního napětí, vnitřní nejistoty a pocitech vlastního selhávání a nízké sebedůvěry .

Dnes mohu říci, že společně nadefinovanou hru jsem hrál s radostí a věci jsou úplně jinak. Jsem nyní daleko šťastnější, silnější, moudřejší a sebevědomější s jasnějšími životními prioritami.

Mou osobnostní změnu vidím nejen já sám, ale vidí ji i mí blízcí a mé okolí. Moje vztahy jak v práci tak v rodině se zásadně zlepšily.

Ještě jednou, Honzo, děkuji.

Pavel Kohút / Obchodní

Posunul jsem práci i osobní život

Musím prvně říct, že Honza není první kouč se kterým jsem se setkal. Nicméně je to pro mě první člověk, který nesedí na obláčku, říká věci, tak jak jsou a bez obalu. Dokáže se přizpůsobit tomu co děláte a zároveň si zachovat profesionální nadhled. 
Za dva a půl měsíce jsem udělal tolik změn a uvědomění, co jsem nestihl za posledních 5 let. Díky němu jsem dokázal posunout práci i osobní život směrem, který jsem chtěl a bál jsem se to zkusit a nebo jsem měl pocit, že tak má být.
Pokud tedy někdo máte pocit, že stojíte na místě, nebo nevíte kam vaše cesta vede, tak se určitě Honzovi ozvěte. I jedno kafe stojí za to.
Ještě jednou díky.

Václav Kantor / Jednatel Quantum soft

Naučil jsem se mít odstup a nadhled

Honzu jsem potkal na setkání členů neziskové organizace, kterou jsem převzal po jejím zakladateli. Během půl roční spolupráce jsem se výrazně posunul ve vedení týmu. Naučil jsem se mít odstup a nadhled v kritických situacích, které bych dřív řešil ve stresu a nejspíš ne tak dobře. Díky, Honzo.

Tomáš Vanický / CEO Centrum pasivního domu

Naučil jsem se řídit nejen lidi, ale hlavně svůj čas

O koučování jsem mnohé četl i slyšel. Jelikož jsem se dostal do pozice ředitele firmy nově, oslovil jsem Honzu. Naučil jsem se řídit nejenom lidi, ale hlavně svůj čas. Bavilo mě postupné zkoušení a vychytávání vhodné strategie pro řízení mého pracovního i osobního času, která bude fungovat a se kterou jsem „V POHODĚ“. Dnes už nejsem zavalený povinnostmi, ale firma šlape a já taky 🙂

Adam Purgert / CEO AQ Pumpy